Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Bilgilendirme Metni

Bu metin, Webrion Hukuk Bürosu (bundan sonra “şirket” veya “biz”) olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda KVKK uyarınca yükümlülüklerimizi yerine getirirken, müşterilerimize (bundan sonra “siz” veya “size”) sunduğumuz bilgilendirmedir.

1. Veri Sorumlusu

Webrion Hukuk Bürosu, kişisel verilerinizin işlenmesinden sorumlu olan veri sorumlusudur. Şirketimizin iletişim bilgileri aşağıda belirtilmiştir:

[Şirket Adı] [Adres] [Telefon Numarası] [E-posta Adresi]

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenebilir:

 • Hukuki danışmanlık hizmetlerinin sunulması,
 • Hukuki süreçlerin yönetilmesi,
 • Müşteri ilişkilerinin yönetilmesi ve iletişim,
 • Hukuki gerekliliklerin yerine getirilmesi.

3. Toplanan Kişisel Veriler

Şirketimiz, aşağıdaki kişisel veri kategorilerini toplayabilir:

 • İletişim bilgileri (ad, soyad, adres, telefon numarası, e-posta adresi),
 • Kimlik bilgileri (TC kimlik numarası, pasaport numarası),
 • Finansal bilgiler (banka hesap bilgileri),
 • İşlem verileri (hukuki işlemlerle ilgili bilgiler),
 • Diğer gerekli kişisel veriler.

4. Kişisel Verilerin İşlenme Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak işlenebilir:

 • Sözleşmenin kurulması veya ifası,
 • Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Meşru menfaatlerin korunması.

5. Kişisel Verilerin Saklama Süresi

Kişisel verileriniz, ilgili mevzuat gereğince belirlenen saklama süresi boyunca saklanacaktır. Bu süre sonunda, verileriniz silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

6. Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Haklarınız

KVKK uyarınca, kişisel verilerinizin işlenmesiyle ilgili olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin KVKK ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin işlenmesine itiraz etme.

Bu haklarınızı kullanmak için şirketimizle iletişime geçebilirsiniz.

7. Değişiklikler

Bu bilgilendirme metni, KVKK’da yapılan değişikliklere göre güncellenebilir. Güncel bilgilendirme metnimiz her zaman web sitemizde bulunabilir.

Anasayfa
Hizmetlerimiz
Telefon
Whatsapp
İletişim
Hemen Satın Al