Webrion Hukuk

İletişime Geçin !

  İflas davası, bir kişinin veya işletmenin borçlarını ödeyememesi durumunda, borçların tahsil edilmesi ve alacaklıların haklarının korunması amacıyla başlatılan yasal bir süreçtir. İflas davası genellikle borçlu tarafından başlatılır, ancak alacaklılar da borcun tahsilini sağlamak için iflas davası açabilirler. İşte genel olarak iflas davasının aşamaları:

  • Başvuru: İflas davası, borçlu veya alacaklılar tarafından mahkemeye yapılan bir başvuru ile başlar. Başvuruda, borç miktarı, borçlunun kimliği ve iflasın sebebi gibi bilgiler yer alır.
  • İflas Başvurusunun Kabulü: Mahkeme, yapılan başvuruyu değerlendirir ve iflasın gerekliliğine karar verir. Başvuru kabul edilirse, iflas süreci başlatılır ve iflasın ilanına karar verilir.
  • İflasın İlanı: Mahkeme kararı ile iflasın ilanı yapılır. Bu ilan, iflas eden kişinin veya işletmenin borçlarını ödeyememe durumunu resmi olarak duyurur. İflas ilanı, alacaklıların iflas sürecine dahil olmalarını ve alacaklarını talep etmelerini sağlar.
  • Alacaklıların İfa Talepleri: İflas ilanının ardından, alacaklılar iflas masasına alacaklarını bildirmek için belirli bir süre içinde başvuruda bulunurlar. Alacaklılar, alacaklarının miktarını ve tahsil edilmesini istedikleri tutarı belirtirler.
  • İflas Masası Oluşturulması: Alacaklıların başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, bir iflas masası oluşturulur. İflas masası, iflas eden kişinin veya işletmenin varlıklarının değerlendirilmesi ve borçların tahsili için görevlendirilen bir kuruldur.
  • Varlıkların Tasfiyesi ve Borçların Ödenmesi: İflas masası, iflas eden kişinin veya işletmenin varlıklarını tasfiye eder. Elde edilen gelir, öncelikle iflas masasına kayıtlı alacaklıların taleplerine göre borçların ödenmesinde kullanılır. Eğer varlık miktarı borçları karşılamıyorsa, alacaklılar alacaklarının bir kısmını veya tamamını alabilirler, ancak genellikle alacaklılar belirli bir oranda zarar ederler.

  İflas davası süreci, ülkenin iflas kanunlarına ve yerel yasal düzenlemelere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bu nedenle, iflas davası açmadan önce profesyonel bir hukuk danışmanından veya avukattan destek almak önemlidir.

  Anasayfa
  Hizmetlerimiz
  Telefon
  Whatsapp
  İletişim
  Hemen Satın Al